Inne prace wysokościowe

PRZEMYSŁ

Montaż konstrukcji stalowych:
• montaż hal przemysłowych
• montaż hal stalowych
• montaż konstrukcji dodatkowych: pomosty ewakuacyjne, konstrukcje podwieszane, ściany działowe, obudowy

Antykorozja stali i betonu:
• antykorozja konstrukcji stalowych i żelbetowych – piaskowanie
• antykorozja na dużych wysokościach
• natryskowe nakładanie powłok malarskich
• obróbka hydrodynamiczna
• malowanie dekoracyjne

Prace demontażowe i wyburzeniowe:
• rozbiórka konstrukcji żelbetowych
• wyburzanie trzonów żelbetowych kominów
• demontaż kominów stalowych
• wyburzanie kominów i przewodów ceramicznych lub ich części
• skuwanie odspojonych elementów
• wycinanie konstrukcji stalowych

Ekspertyzy budowli inżynieryjnych:
• badania sklerometryczne
• rewizje wnętrz kominów i kanałów spalinowych
• nieniszczące badanie grubości powłok
• nieniszczące badanie grubości elementów stalowych
• oceny zagrożenia korozyjnego konstrukcji żelbetowych i stalowych

Instalacje elektryczne:
• projekty i przeglądy instalacji elektrycznych
• wymiana lamp oświetlenia przeszkodowego, kabli zasilających
• wymiana otoków i zwodów instalacji odgromowej
• prace remontowe i uzupełnienia istniejących instalacji

Spawalnictwo:
• spawanie MMA elementów stalowych
• spawanie TIG elementów stalowych
• wymiana elementów konstrukcji stalowych, barierek, podestów
• prace spawalnicze w trudno dostępnych miejscach